Χρονογραμμές σημαντικά γεγονότα & άνθρωποι που καθόρισαν τις κοινωνίες